close

Rzeczoznawcy

Działamy w oparciu o Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Mechaników Polskich wielu specjalności i o różnorodnym bogatym doświadczeniu zawodowym.

Ich opracowania są wykonywane w oparciu o ściśle ustalone standardy. Tytuł rzeczoznawcy przyznawany jest po analizie osiągnięć zawodowych przez komisję kwalifikacyjną rzeczoznawców SIMP, i wymaga przebycia odpowiednich szkoleń. Podlega on okresowej weryfikacji, po odbyciu odpowiednich szkoleń.

W razie potrzeby realizacji złożonych i nietypowych tematów tworzymy zespoły ekspertów w których obok rzeczoznawców pracują specjaliści różnych branż, oraz specjalistyczne firmy lub laboratoria.