inSIMP

RZECZOZNAWSTWO INNOWACJE TECHNICZNE

Wycena Maszyn i Urządzeń, ustalenie wartości rynkowej Ekspertyzy stanu technicznego maszyn i urządzeń pod względem BHP Projekty technologiczne linii produkcyjnych, zakładów Projekty maszyn i urządzeń Dokumentacja techniczna. Ocena zgodności maszyn i urządzeń z podstawowymi wymaganiami Opinie określające resurs UTB Opinie o innowacyjności Ekspertyzy w zakresie ciepłownictwa, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji Prace związane z ochroną środowiska Doradztwo energetyczne.
Ekspertyzy w zakresie instalacji energetycznych
Ekspertyzy wypadków drogowych, rekonstrukcję przebiegu wypadku i wydanie opinii Tłumaczenia tekstów technicznych