Oferta

 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
  inSIMP – ZORPOT – Poznań

  oferujemy następujące usługi:

  • Wycena Maszyn i Urządzeń, ustalenie wartości rynkowej dla:
   (rolnictwa, przemysłu, drukarni, instytucji medycznych, instytucji samorządowych, firm transportowych, banków, firm leasingowych, sądów, prokuratur, klientów indywidualnych, ma potrzeby ARiMR, towarzystw ubezpieczeniowych, itd.)
  • Ekspertyzy stanu technicznego maszyn i urządzeń dla w/w klientów
   (dla banków,firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, sądów, klientów indywidualnych)
  • Opinie określające resurs UTB
   Opinie wynikające z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 2176)
  • Ekspertyzy stanu technicznego maszyn i urządzeń pod względem BHP
   (deklaracje zgodności z aktualnymi normami polskimi, normami i dyrektywami UE – 2006/42/WE i 2009/104/WE)
  • Doradztwo energetyczne
   (audyty energetyczne)
  • Opinie o innowacyjności
   (opinie o innowacyjności przedsięwzięcia w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 -2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw)
  • Prace związane z ochroną środowiska
   (audyty ekologiczne, operaty ochrony środowiska, oceny inwestycji pod względem zachowania norm w zakresie ochrony środowiska)
  • Ekspertyzy w zakresie ciepłownictwa, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji
   (dla dla firm i klientów indywidualnych)
  • Ekspertyzy w zakresie instalacji energetycznych
   (w zakładach przemysłowych, dla firm ubezpieczeniowych, dla klientów indywidualnych)
  • Badania materiałowe
   (przy współudziale certyfikowanych laboratoriów posiadających Akredytację jednostek certyfikujących)
  • Ekspertyzy wypadków drogowych, rekonstrukcję przebiegu wypadku i wydanie opinii
   (na potrzeby sądów , prokuratur, policji)
  • Tłumaczenia tekstów technicznych 
   (język niemiecki, język angielski)

  Oferujemy wykonanie ekspertyz i opinii po atrakcyjnych cenach, wykonanych według standardów obowiązujących w SIMP, oferujmy krótkie terminy wykonania. Swoje usługi świadczymy dla klientów na terenie całej Polski.