close

Opinie określające resurs UTB

Opinie wynikające z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 2176).

KONTAKT:
Centrum Działalności Inżynierskiej inSIMP sp.k.

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP
Oddział w Poznaniu sp. k.
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
NIP: 778-01-56-714
KRS: 0000179987 Krajowy Rejestr Sądowy ul. Grochowe Łąki 6 w Poznaniu

Dyrektor Andrzej Łobza
e-mail: biuro@insimp.pl
kom: +48 797 823 723
tel: +48 61 853 65 44